Contactgegevens

Deze site is samengesteld met behulp van de Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen. De regionale groep Oost (afdeling Arnhem) heeft de teksten samengesteld, onder redactie van dr. Lenie van den Engel-Hoek.
 

Registratie Preverbaal logopedist

Door de beroepsvereniging zijn richtlijnen vastgesteld om geregistreerd te kunnen worden als preverbaal logopedist. Klik hier voor de info daarover.

Zowel de NVLF als de werkgroep streven ernaar dat de logopedist die als preverbaal logopedist staat geregistreerd, voldoende ervaring en scholing heeft op dit gebied.

 

Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen

 
De Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen heeft zich ten doel gesteld: informatie-uitwisseling tussen logopedisten over preverbale logopedie. De landelijke werkgroep is onderverdeeld in regionale werkgroepen, waar logopedisten casuïstiek bespreken, literatuur doornemen, nieuw materiaal bespreken of regionale sprekers uitnodigen. Deelname aan een regionale werkgroep is alleen mogelijk, indien men lid is van de landelijke werkgroep. Bij aanmelding krijgen nieuwe leden een bevestiging van het lidmaatschap en een overzicht van de regionale werkgroepen. Pas daarna kunnen zij deelnemen aan de regionale werkgroep. Jaarlijks wordt er een landelijke dag georganiseerd, waar leden van de werkgroep aan kunnen deelnemen.De werkgroep is te bereiken via onderstaand contactformulier en via e-mail: wg0-2@hotmail.com.
 

Klik hier voor een aanmeldingsformulier voor de werkgroep (alleen voor logopedisten)

Klik hier voor een overzicht van de regiocoördinatoren (2019) van de Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement van de werkgroep en voor de Appendix huishoudelijk reglement, versie juli 2017

Op donderdag 19 september 2019 wordt in Utrecht de landelijke dag van de werkgroep gehouden. Kijk hier voor het programma van 2019. Klik hier voor het aanmeldformulier.