Contactgegevens

Deze site is samengesteld met behulp van de Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen. De regionale groep Oost (afdeling Arnhem) heeft de teksten samengesteld, onder redactie van dr. Lenie van den Engel-Hoek.
 

Registratie Preverbaal logopedist

Door de beroepsvereniging zijn richtlijnen vastgesteld om geregistreerd te kunnen worden als preverbaal logopedist. Klik hier voor de info daarover.

Zowel de NVLF als de werkgroep streven ernaar dat de logopedist die als preverbaal logopedist staat geregistreerd, voldoende ervaring en scholing heeft op dit gebied.

 

Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen

 
De Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen heeft zich ten doel gesteld: informatie-uitwisseling tussen logopedisten over preverbale logopedie. Dit gebeurt door het bijeenkomen van regionale groepen, waar logopedisten casuïstiek bespreken, literatuur doornemen, nieuw materiaal bespreken of regionale sprekers uitnodigen. Jaarlijks wordt er een landelijke dag georganiseerd, waar leden van de werkgroep aan deel kunnen nemen. De werkgroep is te bereiken via onderstaand contactformulier.
 

Klik hier voor een aanmeldingsformulier voor de werkgroep (alleen voor logopedisten)

Klik hier voor een overzicht van de regiocoördinatoren (2018) van de Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement van de werkgroep en voor de Appendix huishoudelijk reglement, versie juli 2017

Op donderdag 21 september 2017 werd in Utrecht de landelijke dag van de werkgroep gehouden. Informatie over de volgende dag volgt in 2018. Kijk hier voor programma van 2017.